Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2021 07:46, số lượt xem: 57

Núi thì không chịu đi,
mà mây thì quấn quýt.
Thuyền thì không chịu về,
mà bến thì thấm mệt.
Anh thì quên lời thề,
một đời đi mải miết!