Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/07/2021 06:57, số lượt xem: 41

Sớm làm bạc tóc trong nhau,
để trăm năm cạn còn đâu mà nhờ.
Sớm làm già trước tuổi thơ,
để duyên trái lứa không vừa tuổi nay.
Sớm làm vàng úa trong ai,
để căn nhà tạm tấp đầy hoàng hôn.