Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/06/2021 06:35, số lượt xem: 47

Tính ngày chớp chậm bờ mi,
tính đêm buổi ấy anh đi năm đầy.
Giấc mơ ôm mộng hao gầy,
anh đi là bấy nhiêu ngày em đau.

Thanh Trì 2020