Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2021 06:17, số lượt xem: 21

Đã thất lạc rồi, nay lạc nữa,
nỗi đau thiếp lặng kiếp tiền sinh.
Còn chút lửa mòn ngoài bãi vắng,
có đủ hừng lên cõi hiện tiền?