Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2021 15:23, số lượt xem: 37

Nhiều khi trở về quê,
ra bờ con sông lấp,
bới tìm trong lau lách,
mà chẳng biết tìm gì.