Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/08/2021 06:49, số lượt xem: 32

Sang nhà mà không gặp,
em bỏ đi lâu rồi.
Nắng chiều tà đã tắt,
ngõ chìm trong sương rơi.
Tôi vừa đi vừa vấp,
giữa hoang vu bóng người.