Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/05/2021 06:15, số lượt xem: 37

Sang nhà mà không gặp,
em bỏ đi lâu rồi.
Nắng chiều tà đã tắt,
ngõ chìm trong sương rơi.
Tôi vừa đi vừa vấp,
trong hoang vu bóng người.