Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/07/2021 14:29, số lượt xem: 57

Đường vắng lặng, không bóng người đến gặp,
có lẽ ta lầm lẫn ở đâu rồi!
Chiều trở gió, mưa rơi trong nắng nhạt,
có lẽ nào ta chỉ gặp ta thôi!