Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/07/2021 06:39, số lượt xem: 55

Người gửi nhớ về đâu,
để lòng ai đợi mãi?
Trời đổ mưa xứ nào,
để sông quê cạn đáy?