Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/03/2021 16:19, số lượt xem: 55

Khuya rồi nghe tiếng dế,
càng thấy đời trống không.
Ngoài hiên sương rơi khẽ,
càng thấy lòng đóng băng.