Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/07/2021 06:26, số lượt xem: 39

Một thoáng gặp nhau chưa kịp hỏi,
suốt đời mang nặng nỗi buồn.
Ngày cùng ngồi đợi duyên không tới,
trăm năm cô đơn.