Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/07/2021 06:25, số lượt xem: 34

Chiều già, thân lẻ loi ngồi,
mênh mông trời quạnh, mây trôi lạc đàn.
Xa xăm ngàn dặm cố hương,
lặng im hoá đá đã sương nhuốm đầu.