Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/07/2021 06:25, số lượt xem: 66

Nếu chiều không đứng đó,
chắc chi đã gặp ai.
Nếu trời không cả gió,
chắc gì tóc vương tôi.