Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2021 16:09, số lượt xem: 47

Đã vùi thân bụi trong đời bụi,
cựa quậy càng thêm bụi bám thêm.
Nếu biết, cần chi thơ ấu tuổi,
già ngay khi cha mẹ đặt tên.

Năm 2019