Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 27/06/2022 16:07

Nếu tàn trăng đêm đợi
Nếu hết tháng năm chờ
Nếu đời về bến cuối
Nếu tình vào hoang vu.
...