Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2021 15:17, số lượt xem: 53

Nằm liệt trên buồn bã,
chẳng ai quay lại nhìn!
Vài câu thơ gửi gió,
không biết trăng có xem?