Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2021 06:17, số lượt xem: 55

Mộng tàn ủ với hoa tâm,
đã xanh rêu cả trăng rằm thuở xưa.
Lời người nước chảy theo mưa,
trôi ngay từ lúc khi chưa thốt lời.