Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/09/2022 06:54

Còn dấu bàn tay trên mái tóc,
Vết hằn năm tháng nỗi đau xưa.
Năm dòng nước mắt năm dòng thác
Lụt ngập tim tôi đến tận giờ.