Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/05/2021 15:37, số lượt xem: 61

Nói gì với nỗi heo may,
mẹ đi ruộng ngập đường cày dở dang.
Nói gì nắng quái xiên ngang,
Muối khô đọng trắng vai quàng áo tơi.
Nói gì với gió, gió ơi,
mẹ đi mây trắng mà trời không đi.
Nói gì, còn biết nói gì,
con ngồi đợi mẹ biết khi nào về.