Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2021 06:04, số lượt xem: 28

Níu lại chút hương tà áo khuất
cho lòng đỡ tủi phút chia xa.
Giữ lại khúc nôm ru thuở trước,
cho hồn dịu mát nỗi quê nhà.