Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 15/03/2021 15:07, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/10/2021 08:18

Náu thân khó trọn một đời.
Náu tình khó thoát một thời đa đoan.
Náu em biền biệt tháng năm.
Náu tôi luẩn quẩn trần gian cõi người.