Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 15:07, số lượt xem: 42

Náu thân khó trọn một đời.
Náu tình khó thoát một thời đa đoan.
Náu em biền biệt tháng năm.
Náu tôi luẩn quẩn trần gian cõi người.