Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/07/2021 06:50, số lượt xem: 34

Dịu dàng là dịu dàng ơi,
muốn vay một chút xa xôi của người
Để khi bèo dạt mây trôi
đắng cay may cũng dịu đôi ba phần.