Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/06/2022 08:57

Mang gì về cõi trăm năm,
Có mang theo cả trăng rằm và anh?
Có mang theo cả cuộc tình,
mà em bỏ lại cho mình anh không?
Có mang cả cõi đau thương,
mà lần chia biệt em nhường cho anh?
Chợt rồi gà gáy hết đêm,
hoang vu mộng đợi bên thềm gọi đi.