Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/03/2021 07:42, số lượt xem: 77

Một mảnh trăng treo ở cuối trời.
Một người sau cửa ngóng trông ai.
Một con đò nhỏ buồn vô chủ.
Một bến sông xa vắng bóng người.