Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/07/2021 07:00, số lượt xem: 39

Bến đò đợi vắng,
em ngồi soi nắng trong gương.
khuôn mặt dễ thương,
mơ hồ gặp nhau thuở trước.
Chợt em ngước nhìn,
mắt đầy sông nước.
Con đò sang ngang lúc nào không biết,
Tôi đứng bên này vời vợi nhớ thương ...