Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2021 06:14, số lượt xem: 51

Một lần lỗi hẹn, anh ra muộn,
giận hờn, em bỏ bến sông trôi.
Trông vời trăng khuyết, chân trời rộng,
từ ấy bến sông chỉ một tôi.

Thanh Trì 2020