Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 22/03/2021 06:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/10/2021 08:19

Ngày tàn, ngồi dậy cời than,
lửa reo cho bớt cơ hàn bám theo.
Thương em mang trọn kiếp nghèo,
để anh hong ấm một chiều tha hương.


Năm 2019