Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/03/2021 06:40, số lượt xem: 83

Ngày tàn, ngồi dậy cời than,
lửa reo cho bớt cơ hàn bám theo.
Thương em mang trọn kiếp nghèo,
để anh hong ấm một chiều tha hương.

Năm 2019