Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/09/2022 07:49

Suốt đêm không ngủ được
Phiêu du qua giấc ngày
Giật mình tiếng gõ cửa
Ngoài hiên cánh hoa lay
Áo dài bay trắng muốt
Tay mềm vào dắt tay
Bóng con đò chạy ngược
Phương Tích sông dâng đầy
Bến Đình trăng vừa thắp
Sân nhà rượu đã bày
Hai họ ngồi khắp lượt
Bạn bè đứng vòng ngoài
Bao nhiêu lời chúc phúc
Em và tôi hôm nay
Chén quỳnh giao chưa nhấp
Hương duyên đào đã say.