Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/08/2021 06:19, số lượt xem: 37

Lẽ nào là mộng Liêu Trai,
hương thơm và cả dấu hài còn nguyên?
Nhưng mà trăng của đêm quen,
chó nhà vẫn ngủ trên thềm hôm qua?
Vội vàng lật giở gối ra,
bông lau còn ủ sương sa chiều nào,
Gặp người lãng đãng mây nao,
hẹn tuần trăng khuyết đem trao tận phòng.