Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2021 06:12, số lượt xem: 34

Mệnh nghiệp cõi người muôn nỗi đó,
lẽ đời sống chết chẳng tự dưng.
Dẫu không muốn ngụ thân xác khổ,
chẳng tự đem đi vứt giữa đường!