Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 03/05/2021 06:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 18/10/2021 19:49

Mẹ nở sinh ra ta,
từ ruột đau nguồn cội.
Đất đón cửa Mẹ về,
thân buồn trong cõi cuối!
Cha mở lòng ta tới,
từ khát khao của Người.
Trời cao xanh vẫy gọi,
hồn hoang vu cõi ngoài!