Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm kia 20:24, số lượt xem: 19

Giữa cõi đời dông bão,
Mẹ: một manh áo tơi!
Hơn tám mươi tần tảo,
Mẹ: một vài ngày vui!
Nhịn con ngon lưng cháo,
Mẹ: vẹn nguyên nụ cười!
Hỡi những ai đổ lỗi,
Mẹ: chưa hề trách ai!
Gặp những người vận đói,
Mẹ: nhường cơm cho người!
Trên đường về cõi cuối,
Mẹ: chỉ mình mẹ tôi!

Thanh Trì 7/3/2021