Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/01/2023 08:36

Lá màn buông lạnh đất.
Tiếng ho lăn nóng  giường.
Chuối chín cây chực rụng.
Tim con đau thắt lòng.