Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 15:33, số lượt xem: 64

Chào đời là mắc nợ,
ơn sinh thành mẹ cha.
Tuổi ấu thơ mắc nợ,
tình thương của cả nhà.
Cõi nhân sinh mắc nợ,
ân nghĩa ai từng cho.
Duyên trăm năm mắc nợ,
người yêu thương tới giờ.
Chốn cuối cùng mắc nợ,
những bước chân  đưa ma.