Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2021 07:58, số lượt xem: 44

Những gì mình có được,
không biết nó về đâu.
Những gì mình đánh mất
chứng tích ghi trên đầu!