Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/07/2021 06:01, số lượt xem: 38

Làng cũ tên không đổi,
nhưng sông xưa không còn.
Tiếng quê nguyên giọng nói,
nhưng hồn quê đã mòn.