Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/06/2021 06:18, số lượt xem: 53

Đường trần lạc bóng,
đích đi không thành,
Duyên tình lỡ dạng,
cõi đời mong manh.