Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/06/2021 06:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 23/06/2021 06:15, số lượt xem: 76

Mượn trời một chút trăng treo.
Mượn em một chút duyên theo nửa ngày.
Mượn gió một chút heo may.
Mượn mình một chút cho đầy nỗi xa.