Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/05/2021 06:52, số lượt xem: 55

Ngõ chờ người năm ngoái,
bây giờ còn ngát hoa sưa?
em mượn chút trời ở lại,
như  anh đến tự ngày xưa.