Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/07/2021 06:22, số lượt xem: 33

Ước được ngủ yên thời tuổi nhỏ,
trong mơ bến cũ rủ nhau về.
Cởi hết muộn phiền đau khổ cũ,
cầm tay oà khoả nước sông quê.