Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2021 06:23, số lượt xem: 53

Những khuya không ngủ được,
hồn lang thang trên đường.
Gặp con sông phía trước,
cứ ngỡ là quê hương.
Ôi con sông chảy ngược,
sóng vỗ mãi lên trời.
dòng xa không với được,
chảy về đâu sông ơi!

Thanh Trì 2019