Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/08/2021 06:20, số lượt xem: 28

Đầu vách núi kéo mây trôi lượt lượt,
cuối chân rừng níu trăng chạy rưng rưng.
Giữa đỉnh vực nắm tay em không kịp,
năm ngón đau tê dại chút hương mòn.