Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2021 15:42, số lượt xem: 32

Bàng bạc sương đầy ngõ,
bóng cây hay bóng người?
Chập chờn trong tiếng gió,
gọi trăng hay gọi tôi?