Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/07/2021 06:44, số lượt xem: 20

Em nói nhà em bưởi chớm thơm,
nếu anh không đến chắc em buồn.
Thế mà em vội theo người khác,
để giấc mơ anh chết giữa chừng.