Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 07:28

Đạp đất chân khêu gọng vó
Đội trời tóc gió rễ tre
Rạ rơm quấn vào hơi thở
Cả đời không hết mùi quê.