Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 09/02/2022 08:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 07/08/2022 16:37

Không chịu già nua
Khát miền hương sắc
Nụ trồi xanh biếc
Thoát xác trào lên
Không gian bỗng dọi sấm rền
Mùa xuận