Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/05/2021 15:31, số lượt xem: 55

Se se tình chớm sang thu,
giữa căn phòng chật vù vù quạt quay.
Chang chang lòng nóng giữa ngày,
em đem len gỡ chăng đầy lối đi.