Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 25/06/2022 19:43

Mùa hoa bưởi chúng mình còn bé lắm
Em nôn nao tay nhỏ với hương vào
Anh níu vội cành xa vương tay áo
Cây giật mình phấn phủ trắng đầu nhau.